Karosseri

Vi opdeler det selvbærende karosseri i fire zoner, alt efter hvilken betydning, det har for færdselssikkerheden.

Kravene til styrke og reparationsmetode er afhængig af hvilken zone, der er tale om.

Zone A

Zone A omfatter hjulførende komponenter som:

 • Aksler
 • Fjederben og fjederbefæstigelser(fjederskåle)
 • Styrearme og svingarme
 • Tilkoblingsanordning.

Reparationstekniske krav til Zone A:

 • Udskiftning efter køretøjsfabrikantens vejledning (reparationsvejledning)
 • Originale samlingsmetoder
 • Tilsvarende materialer og dimensioner som i den oprindelig konstruktion.

Det kontrollerer vi:

 • Ingen gennemtæringer
 • Ingen reduktion i godstykkelsen

Zone B

Zone B omfatter komponenter og karosseridele som:

 • Forbro og bagbro
 • Chassis- og platformramme
 • Komponenter til fastgørelse af:
  • For- og bagbro, hjulophæng, støddæmpere, krængningsstabilisatorer og fjedre
  • Styrehus/tandstang og øvrige styretøjskomponenter
  • Bremsehovedcylinder, pedalophæng og betjeningsanordning til parkeringsbremsen
  • Sikkerhedsseler
  • Tilkoblingsanordning
  • Sæder med integreret sele - kørestolsbeslag
 • Samt den køretøjs-/karosseridel, hvortil komponent eller beslag er fastgjort; indtil 0,20 m fra fastgørelsespunkterne.

 

Tip
Det er vigtigt, at reparationen foretages af en person, med tilstrækkelig faglig indsigt. I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til en synshal

Det kontrollerer vi:

 • Godstykkelsen
 • Gennemtæringer
 • Oprindelig styrke
 • Form og dimensioner
 • Uorginale svejsninger
 • Reparationer

Zone C

Zone C omfatter de sammensvejsede dele af den medbærende konstruktion, der ikke er omfattet af Zone B, samt førerhus:

Kvalitetskrav til Zone C:
I følgende områder må der ikke forekomme gennemtæringer:

 • Dør- og rudestolper
 • Bundkonstruktionens vanger og traverser 


I de øvrige områder i zone C, må der forekommer enkelte gennemtæringer på op til 20 mm.
i førerhuse dog op til 100 mm.

 

Tip
Reparation foretages normalt ved svejsning, dog kan limning, popnitning og lignende samlingsmetoder anvendes, når køretøjsfabrikantens anvisninger overholdes.


Det kontrollerer vi:

 • Gennemtæringer
 • Oprindelig form og dimensioner er bibeholdt
 • Godkendte samlingsmetoder

Zone D

Zone D omfatter: Motorhjelm, døre, bagagerumsklap, påboltede skærme, kofangere og lignende.

Kvalitetskrav til Zone D:

 • Komponenterne skal være solidt fastgjort til karosseriet.
 • Kun mindre gennemtæringer op til 50 mm. må forekomme.
 • Gennemtæringer må ikke have skarpe kanter.

Tip

 • Reparation kan foretages som overfladereparation ved anvendelse af svejsning, limning, popnitning og lignende samlingsmetoder.
 • Udfyldning med armeret plastmateriale kan tillige anvendes, når sådan skønnes egnet.

Det kontrollerer vi:

 • Solidt fastgjort til karosseri
 • Gennemtæringer af væsentlig omfang
 • Skarpe kanter
 • Styrke af eventuelle reparationer


Ansvarsfraskrivelse Korsdalsvej 111, 2610 Rødovre Tlf: 70 13 12 12 Fax: 39 15 70 20 CVR nr. 28 31 27 25 E-mail: info.dk@applus.com Copyright © 2005