Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse


Indholdet på denne side er som minimum udvalgt og gennemgået af Applus Bilsyn for at sikre indholdets kvalitet, korrekthed og præcision. Vi er imidlertid ikke ansvarlige for validiteten og dokumentationen af indhold og tekst leveret af anden part, fx presseinformation, bekendtgørelser, artikler, kommentarer og lign. fra offentlige myndigheder, råd, nævn og styrelser - eller fra andre private eller offentlige organisationer.

Opdatering og redaktion af www.applusbilsyn.dk drives af en redaktion af medarbejdere hos Applus Bilsyn. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise alt materiale, der anses for at stride mod god moral og etik. Ved henvisninger til andre websites frasiger redaktionen sig ansvaret for indholdets validitet.

Personlige oplysninger opnået via brugerens respons på eller tilmelding til nyhedsservice eller lignende vil kun blive anvendt til formål, der er beskrevet i relation til den konkrete service/tjeneste.

Bemærk, at oplysningerne, du afgiver i webbookingen, kan ses af andre, ligesom det er frivilligt om man vil angive sit telefonnummer.