Vores synshaller er åbne.

Vi har indført en række skærpede retningslinjer i vores synshaller, så vi passer endnu bedre på både vores medarbejdere og kunder. Udover Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger har vi også indført brugen af engangshandsker der skiftes efter hvert syn for at undgå smittespredning. Læs mere her

Danske miljømærker

Danske miljømærker
bestil tid white

Online booking

Bestil tid her

synshal white

Synshal nær dig

Find Synshal

priser white

Direkte booking

70 13 12 00

Danske miljømærker er påkrævet i

København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg

Danske miljøzoner

Den 1. januar 2007 trådte ”Lov om miljøzoner i Danmark” i kraft. Loven giver de fem mest trafikbelastede kommuner i Danmark (København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense) mulighed for at indføre miljøzoner i områder, hvor der er betydelig trafik med tunge køretøjer over 3.500 kg.

Københavns og Frederiksberg kommuner har indført miljøzone med virkning fra den 1. september 2008. Det betyder, at der fra denne dato skal være partikelfilter på alle Euro 2 køretøjer og ældre, og fra den 1. juli 2010 skal der være partikelfilter på alle Euro 3 køretøjer og ældre.

Miljøzonemærket kan erhverves i forbindelse med det årlige syn, og viser, at køretøjet har lov til at færdes i zonen. Har man ikke et miljøzonemærke, kan man sigtes for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven, og politiet kan give vognmanden et bødeforlæg.

Der findes 3 typer miljøzonemærker

  • Det grønne mærke gives til køretøjer, der har et lavt udslip af partikler - dvs. køretøjer med principgodkendt partikelfilter, Euro 4 eller bedre.
  • Det hvid-grønne mærke gælder for køretøjer med Euro 3 motor indtil 2010.
  • Det røde mærke viser, at køretøjet har dispensation til at køre i miljøzonen uden partikelfilter. Denne dispensation skal søges hos Miljøstyrelsen.

Udenlandske køretøjer skal også have et mærke i forruden, og skal opfylde kravet om partikelfilter på lige fod med de danske vognmænd. De danske miljøzonemærker kan købes online på:

ecosticker.applusbilsyn.dk

Køretøjer der er registreret til veterankørsel, eller køretøjer som er registreret i udlandet, og er mere end 30 år gamle, er undtaget fra kravene om miljøzonemærker. Ligeledes er køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester ikke omfattet af ”Lov om miljøzoner i Danmark”, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone.

Skærpede miljøzoner reducerer partikelforurening

Den 1. juli 2010 skærpes miljøzonerne i København og Aalborg, sådan at alle ældre lastbiler og busser, der kører på diesel, skal udstyres med et partikelfilter for at få lov til at køre i byen. Helt konkret betyder det, at lastbiler og busser indregistreret før oktober 2006 nu også omfattes af miljøkrav.