Kontrolsyn

Kontrolsyn
bestil tid white

Online booking

Bestil tid her

synshal white

Synshal nær dig

Find Synshal

priser white

Gode tilbud nær dig

Bilsynspriser

Kontrolsyn

Hvad er kontrolsyn?

For at kontrollere, om typeattesten er anvendt som forudsat, indkaldes nogle af disse biler til kontrolsyn - typisk, når bilen er mellem 2 og 4 måneder gammel.

Hvad tjekkes ved et kontrolsyn?

Ved kontrolsynet kontrollerer vi dels at bilen er i lovlig stand og dels at den svarer til beskrivelser og betingelser i typegodkendelsen.

Bilejeren betaler ikke for kontrolsynet.

Langt de fleste nye person- og varebiler registreres 1. gang på grundlag af en typegodkendelse, hvor importør og forhandler skriver under på, at bilen svarer til typegodkendelsen og er i lovlig stand.

Bestil tid til kontrolsyn

Bestil tid til kontrolsyn ved at kontakte kundeservice på 70 13 12 12.