Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for hjemmesider/apps

Oversigt

Generel information vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger
Dataansvarlig Applus Danmark A/S, med forretningsadressen Høje Taastrup Boulevard 23, 2., Høje Taastrup, 2630 Taastrup ("Applus+").
Formål Vi behandler dine oplysninger til følgende formål: Levering af vores tjenesteydelser, administration af hjemmesider, sikkerhed, dataanalyse, markedsføring, events, levering af information om tekniske data, overholdelse af juridiske forpligtelser og håndtering af dine ordrer afgivet i webshoppen.
Behandlingshjemmel
 1. Legitim interesse, art. 6(1)(f)
 2. Samtykke afgivet af dig, art. 6(1)(a)
 3. Nødvendigt for at opfylde en kontrakt, art. 6(1)(b)
 4. Nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, art. 6(1)(c)
Personoplysninger
 • Personlige oplysninger: navn, identifikationsbevis, pas, nummerpladeoplysninger;
 • Kontaktoplysninger: e-mail, adresse, telefonnummer
 • Personoplysninger indsamlet via cookies og tracking-teknologier;
 • Login-oplysninger; brugernavn, logs på offentlige sider uden login.
Modtagere
 • Tjenesteudbydere og samarbejdspartnere.
 • Politiet, domstolene, tilsynsmyndigheder, myndigheder eller andre tredjemænd med myndighed til at få udleveret oplysninger.
 • Købere af aktiver og i tilfælde af fusion.
Overførsler til tredjelande         Dine personoplysninger bliver ikke overført til, lagret eller behandlet udenfor EU/EØS.
Rettigheder Bl.a. ret til adgang til, berigtigelse og sletning af personoplysninger, til at gøre indsigelse mod, at personoplysningerne gøres til genstand for yderligere behandling, og til tilbagekaldelse af samtykke.
Yderligere information Vi anbefaler, at du gennemgår nedenstående information grundigt.

 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af varetagelse af en berettiget interesse, herunder til formål såsom profilering og/eller til modtagelse af kommercielle henvendelser.

 

1. Hvilke personoplysninger bruger Vi
1.1 Personoplysninger, som Vi indsamler direkte fra dig
1.2 Personoplysninger, som Vi indsamler fra andre kilder
1.3 Særlige kategorier af Personoplysninger
1.4 Personoplysninger om tredjeparter 
2. Hvordan vi anvender dine Personoplysninger og med hvilken behandlingshjemmel
3. Hvilke rettigheder har du til dine Personoplysninger
4. Hvordan deler Vi dine Personoplysninger og med hvem
5. Hvordan beskytter Vi dine Personoplysninger
6. Hvor længe opbevarer Vi dine Personoplysninger
7. Overførsler til tredjelande
8. Kontakt
9. Ændringer til denne Privatlivspolitik

Det beskrives i denne Privatlivspolitik, hvordan Applus Danmark A/S ("Applus+", "Vi", "Os") indsamler og behandler personoplysninger om dig, hvordan Vi anvender og beskytter disse oplysninger samt dine rettigheder i forhold til oplysningerne. Applus+ indsamler og behandler derefter personoplysningerne som dataansvarlig. Du kan kontakte Os på følgende måder:

Applus+
Adresse: Høje Taastrup Boulevard 23, 2., Høje Taastrup, 2630 Taastrup
Telefon: +45 70 13 12 12
Email:
Kontakt:

Denne Privatlivspolitik gælder for alle personoplysninger, som Vi indsamler eller behandler om dig vedrørende din brug af hjemmesiden. "Personoplysninger" betyder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, som kan identificeres direkte eller indirekte især i forbindelse med en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, positionsdata, en online identifikator eller i forbindelse med en eller flere faktorer, der specifikt vedrører den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI 

Vi indsamler personoplysninger om dig fra forskellige kilder, herunder oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig f.eks. når du kontakter os på hjemmesiderne, herunder Applusbilsyn.dk, ecosticker.applusbilsyn.dk, booking.applusbilsyn.dk, tilmelding.applusbilsyn.dk, www.appluserhvervsklub.dk og ved tilmeldelse af vores synsindkaldelsesprogram.

Bemærk, at Vi kan være underlagt en lovmæssig forpligtelse til at indsamle visse personoplysninger om dig, eller det kan være som konsekvens af et aftaleforhold, Vi har med dig. Hvis oplysningerne ikke afgives, kan det forhindre eller forsinke opfyldelsen af de pågældende forpligtelser. Vi informerer dig på tidspunktet for indsamlingen af dine oplysninger om, hvorvidt visse oplysninger er obligatoriske og hvilke konsekvenser, der vil være ved ikke at afgive de pågældende oplysninger.

1.1 Personoplysninger, som Vi indsamler fra dig direkte

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger direkte fra dig:

 1. Personlige oplysninger: Navn, nummerpladeoplysninger;
 2. Kontaktoplysninger: E-mail, adresse, telefonnummer
 3. Personoplysninger indsamlet automatisk via cookies og tracking-teknologier ('Cookies og Tracking-teknologier'). Yderligere information om vores brug af Cookies og Tracking-teknologier er tilgængelig her https://www.applusbilsyn.dk/cookies
 4. Login-oplysninger: Brugernavn, logs på offentlige sider uden login, samt når du opretter en profil.  

1.2 Personoplysninger, som Vi indsamler fra andre kilder:

Vi indsamler personoplysninger om dig fra Færdselsstyrelsen. Det drejer sig om information vedrørende bilsyn.

Vi indsamler personoplysninger om dig fra Skat. Det drejer sig om information vedrørende nummerplader. 

1.3 Særlige kategorier af Personoplysninger

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig (de kaldes også følsomme personoplysninger). 

1.4 Personoplysninger om tredjeparter 

Når du giver Os personoplysninger såsom kontaktoplysninger om tredjeparter (fx hvis du syner et køretøj, som er ejet af en tredjepart), skal du venligst informere sådanne tredjeparter om deres rettigheder samt, om nødvendigt, indhente deres udtrykkelige samtykke, til behandlingen (herunder overførslen) af deres personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, som angivet i denne Privatlivspolitik.

2. HVORDAN VI ANVENDER DINE PERSONOPLYSNINGER OG MED HVILKEN BEHANDLINGSHJEMMEL

Vi anvender og behandler efterfølgende de personoplysninger, som Vi indsamler om dig med følgende behandlingshjemmel samt til de formål, der er beskrevet neden for:

(a) Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores berettigede interesse til følgende formål:

 • For at kunne levere og skræddersy vores Tjenester;
 • For at kunne drive vores Hjemmeside;
 • For at kunne håndtere dine henvendelser og forespørgsler;
 • For at kunne beskytte sikkerheden og/eller integriteten af vores Hjemmeside og IT infrastruktur;
 • For at opnå en forståelse for, hvordan du anvender vores tjenester, og for at Vi kan forbedre og videreudvikle funktionerne, ydeevnen og supporten på vores Hjemmeside, hvilket kan medføre foranstaltning af anonyme statistiske oplysninger om vores besøgende (men uden at det kan anvendes til at identificere individuelle brugere);
 • Som anført i afsnit 5 i denne Privatlivspolitik for bl.a. at kunne videregive personoplysningerne til vores medarbejdere, direktionen, agenter, samarbejdspartnere, koncernselskaber i Applus koncernen, som behandler personoplysningerne til de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik;
 • For at kunne give tredjeparts tjenesteudbydere og sælgere, som Applus+ har engageret, adgang til personoplysninger, således at de kan levere de tjenester til Os, som er påkrævede for at varetage de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik;
 • For at kunne videregive personoplysninger til tredjemand som påkrævet som led i den due diligence, der skal udføres i forbindelse med en virksomhedsomstrukturering, som Vi kan være del af, jf. afsnit 5(d) i denne Privatlivspolitik;
 • For at afholde arrangementer, shows og andre events; og
 • For at informere dig om tekniske nyheder fra Os og Trafikstyrelsen og andre relevante myndigheder.
 • For at invitere dig til syn ved næste synsindaldelse, hvis dette er aktivt valgt og accepteret af dig selv.
 • For at skabe målrettet, markedsføringmæssige tiltag, til kommunikation af priser og produkter via tredjepartssider. 

I de tilfælde hvor Applus+ behandler personoplysninger til varetagelse af egne berettigede interesser, vil Vi altid foretage en afvejning mellem sådanne interesser og de registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre, at de registreredes privatliv beskyttes.

(b) Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål forudsat, at du har givet dit forudgående samtykke:

 • Til at sende dig elektroniske nyhedsbreve og/eller salgsfremmende e-mails, der vedrører vores produkter og tjenester fra os og vores samarbejdspartnere;
 • Til andre formål, som Vi informerer dig om på tidspunktet, hvor du afgiver dine personoplysninger til Os i den udstrækning, at du har givet Os dit forudgående samtykke til den pågældende behandling til markedsføringsformål.

Hvis Vi anmoder om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Os via følgende hjemmeside: http://tilmelding.applusbilsyn.dk/ eller skrive direkte til:

(c) Vi behandler også dine personoplysninger for at sikre, at Applus+ så vidt muligt overholder gældende lovmæssige forpligtelser og samarbejder med lovgiverne og myndighederne i nødvendig grad, jf. afsnit 5 i denne Privatlivspolitik:

 • For at kunne videregive dine personoplysninger og andre supplerende oplysninger, som myndighederne kan pålægge Os at udlevere i henhold til gældende lovgivning.
 • For at kunne overholde de førnævnte juridiske forpligtelser, som Applus+ er underlagt: Bogføringsloven, Skattelovgivning og anden relevant lovgivning.

(d) Vi vil behandle dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i:

 • For at håndtere ordrer, som du har afgivet i Vores webshop.

3. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har visse rettigheder vedrørende dine personoplysninger i henhold til dansk lovgivning. Det omfatter følgende rettigheder:

 • Til at modtage meddelelse om, hvordan Vi behandler dine personoplysninger og til adgang til de personoplysninger, som Applus+ og vores koncernselskaber evt. opbevarer;
 • Til at bede om berigtigelse af urigtige eller ufuldstændige personoplysninger;
 • Til at bede om sletning af dine personoplysninger, når sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige til de oprindelig formål, som de først blev indsamlet til, i henhold til gældende lovgivning;
 • Til begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder (i hvilket tilfælde Vi kun vil beholde personoplysningerne til at udøve og/eller forsvare Applus+'s rettigheder;
 • Til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger under konkrete omstændigheder og af årsager vedrørende den særlige situation (i hvilket tilfælde Vi kun vil beholde personoplysningerne af nødvendige berettigede årsager eller til udøvelse og/eller forsvar af Applus+s rettigheder;

  Dette omfatter ret til af årsager, der vedrører din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til varetagelse af vores berettigede interesser eller tredjemands interesser, i hvilket tilfælde Vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger, med mindre Vi kan påberåbe os en berettiget interesse i at foretage behandlingen;
 • Til at bede om at dine personoplysninger bliver transportable (dataportabilitet), hvilket giver dig mulighed for at indhente og genanvende personoplysningerne i et brugbart elektronisk format til dit eget formål og til forskellige tjenester uden, at der opstår problemer med anvendeligheden, herunder overførsel til tredjemand;
 • Til enhver tid at tilbagekalde det samtykke du kan have afgivet til et specifikt formål.

Vi opfordrer til, at du kontakter os for at ajourføre eller berigtige dine oplysninger, hvis de ændrer sig, eller hvis de personoplysninger, som Vi opbevarer om dig, er urigtige.

Vi vil kontakte dig, hvis Vi får brug for yderligere oplysninger fra dig for at kunne opfylde dine krav.

Applus+ er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik samt i henhold til gældende lovgivning. Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker at modtage yderligere information om, hvordan du gør dine rettigheder gældende eller effektivt indgiver en sådan anmodning, er du velkommen til kontakte Os ved at sende en email til  vedlagt en kopi af dit identifikationskort eller lignende identifikationsdokument.

4. HVORDAN DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OG MED HVEM

Applus+ vil dele dine personoplysninger med tredjemand i følgende tilfælde:

(a) Tjenesteudbydere og samarbejdspartnere. Vi tillader, at vores tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udvikler webshop og booking-produkter, leverer email- og nyhedsbrev-services, finansiering, rustbeskyttelse, vejhjælp, revision, juridisk assistance, forsikring samt andre forretningsmæssige aktiviteter for Os, får adgang til dine personoplysninger. Eksempelvis kan Vi samarbejde med andre virksomheder for at kunne tilbyde sikker betaling, opfylde ordrer, optimere vores tjenester, udsende nyhedsbreve og markedsføringse-mails, supportere e-mail- og meddelelsestjenester og til analyse af oplysninger.

(b) Politiet, domstolene, tilsynsmyndigheder, myndigheder eller andre tredjemænd med myndighed til at få udleveret oplysninger. Vi vil dele dine personoplysninger med disse parter i de tilfælde, hvor Vi mener, at det er nødvendigt for at overholde juridiske eller lovmæssige forpligtelser eller for på anden vis at beskytte vores rettigheder eller tredjemands rettigheder; og

(c) Købere af aktiver og i tilfælde af fusion. Vi deler dine personoplysninger med enhver tredjemand, der køber, eller til hvem Vi overfører alle eller hovedsagelig alle vore aktiver og forretninger, eller med hvem Vi måtte fusionere, blive sammenlagt med, sammenslutte Os med eller lignende former for restrukturering. I tilfælde af et sådant salg eller overførsel vil Vi med rimelighed bestræbe Os på, at den enhed, som Vi overfører dine personoplysninger til, anvender dine personoplysninger på en måde, der stemmer overens med denne Privatlivspolitik.

Fordi Vi er del af en international koncern, kan de ovennævnte modtagere befinde sig uden for den jurisdiktion, hvor du er bosiddende (eller hvor Vi leverer tjenesten), herunder tredjelande uden for den Europæiske Union ("EU"), der ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysningerne. Du bedes læse afsnittet om "Overførsler til tredjelande" nedenfor, hvis du ønsker yderligere information herom.

5. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau mod de risici, der er for de personoplysninger, som Vi behandler. Sikkerhedsforanstaltningerne har til formål at sikre den fortsatte integritet og fortrolighed for personoplysningerne. Vi evaluerer sikkerhedsforanstaltningerne jævnligt for at sørge for, at behandlingen er sikker.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at Vi har et aftaleforhold med dig. Når vores aftaleforhold til dig ophører, vil Vi opbevare dine personoplysninger i et tidsrum, der gør det muligt for Os at:

 • Opretholde vores bogholderi til analyse og/eller revision;
 • Overholde lovmæssige opbevaringskrav;
 • Svare i eller anlægge eksisterende eller potentielle retssager;
 • Kontakte vindere ifb. med diverse konkurrencer;
 • Håndtere klager vedrørende tjenesterne; og

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for de ovennævnte formål. Hvis der måtte være oplysninger, som Vi ikke er i stand til at slette helt i vores systemer af tekniske årsager, vil Vi træffe nødvendige foranstaltninger for at forhindre yderligere behandling eller brug af oplysningerne.

7. OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE

Dine personoplysninger bliver ikke overført til, opbevaret i eller behandlet udenfor EU/EØS.

8. KONTAKT

Applus+ er den dataansvarlige for så vidt angår de personoplysninger, som Vi indsamler og behandler.

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende den måde, som dine personoplysninger er blevet anvendt på, kan du kontakte Os .

Vi vil bestræbe Os på at samarbejde med dig for at finde frem til en rimelig løsning på eventuelle klager eller problemer med beskyttelsen af dit privatliv. Hvis du måtte mene, at Vi ikke har været i stand til at hjælpe dig med din klage eller problem, har du ret til at klage til Datatilsynet. Klagen kan bl.a. sendes med post til adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K; med e-mail til eller med fax. Du kan finde mere information om kontaktoplysningerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

9. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Du har ret til at få udleveret en kopi af denne Privatlivspolitik ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor. Vi kan til enhver tid ændre denne Privatlivspolitik, hvis Vi finder det nødvendigt.

Hvis Vi ændrer på denne Privatlivspolitik, vil du modtage meddelelse om ændringerne. Hvis ændringerne i denne Privatlivspolitik grundlæggende vil påvirke behandlingen af personoplysningerne eller på anden vis vil have vigtig betydning for dig, giver Vi dig tilstrækkelig varsel til, at du kan gøre dine rettigheder gældende (f.eks. at gøre indsigelse mod behandlingen). Endvidere og i det omfang at Applus+ benytter sig af samtykke til at udføre behandlingerne, vil Vi indhente dit samtykke i de tilfælde, hvor de nævnte ændringer grundlæggende påvirker den relevante behandling, førend de nævnte ændringer iværksættes.

25-05-2018