Ethics and Compliance

Ethics and Compliance Applus+

Ethics

Hos Applus+ er vi overbeviste om, at brugen af principper og værdidrevet ledelsespraksis opnår mere effektive og konkurrencedygtige resultater og derved sikre rentabel og bæredygtig vækst. 

Applus+ virksomheds omdømme er et af vores gruppes mest værdifulde aktiver og en nøglekomponent i udviklingen af service. Uvildighed, uafhængighed og integritet er derfor hjørnestenene i vores Code of Ethics.

Alle disse værdier deles og støttes af vores team, hvilket styrker vores gruppes enhed og sammenhængskraft. 

Applus+ Code of Ethics, sammen med resten af Group's Compliance Management System politikker understøttes af et omfattende implementeringsprogram for at sikre at alle medarbejdere og direktører er fortrolige med de interne politikker og procedurer, og at alle er effektivt opfyldt.

KOMMUNIKATIONSKANAL

Hvis du ønsker at rapportere en formodet overtrædelse af kodekset eller at få råd om at gøre det, kan du sende din rapport eller forespørgsel via vores kommunikationskanal.

 

ETHICS CODE 

DOWNLOAD APPLUS ETHICS CODE

codigo etico applus

 

ANTICORUPTION POLICY

DOWNLOAD APPLUS ANTICORUPTION POLICY

 

politica anticorrupcion applus