ADR-syn

ADR-syn
bestil tid white

Online booking

Bestil tid her

synshal white

Synshal nær dig

Find Synshal

priser white

Direkte booking

70 13 12 00

ADR-syn

Hvad er ADR-syn?

ADR-syn er en synstype, der i tilknytning til et registreringssyn eller periodesyn vedrører kontrol af de særlige krav for køretøjer til international transport af farligt gods - ADR. Trafikstyrelsen er regeludstedende myndighed for de tekniske krav til køretøjerne.

For tankkøretøjer skal der ved første registrering til ADR foreligge en tankgodkendelse fra Beredskabsstyrelsen.

Hvornår skal køretøjet til ADR-syn?

Når et køretøj første gang godkendes til international transport af farligt gods, udstedes en ADR-attest med en gyldighed på 1 år. 

ADR-godkendelsen skal hvert år forlænges med stempel og underskrift på bagsiden af ADR-attesten i forbindelse med  det lovpligtige periodesyn.

Godkendelse alene til national transport er kun mulig for registreringspligtig traktor med tilhørende traktorpåhængsvogn med tank, samt for andet køretøj med en gyldig national godkendelse med en tidligere nationalt godkendt tank.

Ansøgning

Inden et køretøj fremstilles til syn med henblik på ADR godkendelse, skal der være ansøgt om godkendelse.

Udfyld ansøgningsskemaet, og medbring ansøgningen til synet.  

Synssteder

ADR-syn og syn til national transport af farligt gods kan foretages i alle de Applus synshaller, der modtager lastbiler. Find en synshal nær dig, ved at klikke på knappen herunder og start søgningen ved at klikke på lastbils-ikonet. filter4

FIND SYNSHAL

Bestil tid til ADR-syn

Bestil tid til ADR-syn i vores kundecenter på 7013 1212.

Bemærk at du ikke selv kan bestille tid til ADR-syn via vores webbooking.